inhuur

Ik ben in te huren op grote en kleine graafmachines en shovels

    

tevens heb ik ervaring met meerdere aanbouwstukken voor deze machines.